تیم هم‌نوا مصمم است برای خلق شهرهایی
که دوستدار کودکانند، به نفع همه شهروندان.

درباره هم‌نوا

همنوا بدنبال کارهای اثربخش است، کاری اثربخش تر از کار برای کودکان کم سن و سال نیافتیم. برای این که کارهای درستی انجام دهیم لازم بود بدانیم و ضعیت کودکان ایرانی چیست و چه عواملی بر رشد آنها اثر می گذارد، پس جمعی شدیم از متخصصان و روانشناسان و پژوهشگران و مربیان تا از طریق اولین مطالعه طولی با نام ” کودکی در ایران، مطالعه رشد کودکان ایرانی ” اطلاعات لازم برای کار اثربخش برای کودکان را بیابیم.

همنوا با هدف ارتقای زندگی کودکان ایران ایجاد شده بود، پس با دانش بدست آمده از پژوهش ها راه هایی را برای توانمندسازی افرادی که با کودکان در ارتباطند ایجاد کردیم، از قبیل دوره و کارگاه آموزشی و نشریه و کتاب .

حالا زمان آن رسیده بود تا هر آنچه می دانستیم را برای همه کودکان بکارگیریم.  پس طراحی پروژه های شهری انجام شد تا با ایجاد دیاری نو در شهرهای مختلف همه ابعاد زندگی کودکان را بهتر کنیم. همه محیط هایی که کودکان در آن حضور پیدا می کنند، خانه، مراکز آموزشی و تربیتی و محیط های شهری.

آنچه در همنوا موج می زند عشق به کودکی است، آنچه ما را هدایت می کند طراحی های خدمات و محصولات با کیفیت و دردسترس است و آنجه رضایت برایمان ایجاد می کند ارزیابی اثربخشی کارهایی است که انجام می دهیم. تحقیق، طراحی و ارزیابی هیچوقت در همنوا از هم جدا نیست چون می خواهیم برای کودکان کار کنیم و کودکان حساس و ظریف اند و لازم است کارهای ما دقت لازم را داشته باشد.