جشنواره کتاب یا یک شهر،هزار قصه،هزار شعر

در پژوهش مؤسسه هم‌نوا با عنوان «مطالعه کودکی در ایران» یکی از علل کم بودن زمان اختصاص داده شده به مطالعه در ایران، عدم دسترسی به کتاب‌های مناسب و جذاب بوده است. این مشکل در شهرهای کوچک بیشتر دیده می‌شود و دسترسی مردم به کتاب‌ خوب و راه آشنایی با آن بسیار سخت است. اثرات مطالعه و مأنوس بودن با کتاب بر رشد کودکان اثبات شده است و راه ایجاد آن هم میل به مطالعه و وجود فرهنگ خواندن در خانواده است.

برپایی جشنواره «یک‌شهر، هزارقصه، هزار شعر» نه تنها امکان دسترسی به کتاب‌های مناسب و کارآمد را برای کودکان و خانواده‌‌ها فراهم می‌کند، بلکه راه‌های علاقه‌مند کردن کودکان و خانواده‌ها به کتاب و کتاب‌خوانی را هم در خود دارد.این جشنواره با هدف ایجاد فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها و کودکان ،فراهم‌کردن منابع مطالعاتی مناسب برای کودکان، والدین و مربیان،ایجاد فرصت تجربه‌های لذت‌بخش از کتاب‌خوانی ،افزایش میل به مطالعه در کودکان و خانواده‌ها و هم‌چنینایجاد فرصت هم‌سویی و هم‌افزایی بین نهادهای مرتبط در زمینه فرهنگ برگزار می‌شود.

والدین و مربیان کودک با شیوه‌های تازه‌ای از کتابخوانی برای کودک آشنا می‌شوند، این روش‌ها به آنها این امکان را می‌دهد تا از کتاب‌خوانی با فرزندانشان به عنوان فرصتی برای لذت مشترک و همراهی با هم بهره ببرند.

این جشنواره با توجه به اهمیت مطالعه و افزایش میل به کتابخوانی در سال‌های اولیه کودکی و ایجاد فرصت رشد همه جانبه در بخش‌های مختلف و متنوعی از جمله نمایشگاه تخصصی کتاب کودک، والدین، مربی، کارگاه کتابخوانی مشارکتی کودکان و والدین، کارگاه کتاب سازی و کارگاه اجرای نمایش بر اساس کتاب داستان توسط اساتید مطرح حوزه ادبیات کودک اجرا می‌شود.