جشنواره استقبال از بهار

نزدیک شدن به ایام نوروز و فصل بهار فرصت مناسبی است تا با طراحی فعالیت‌های ساده و متناسب با امکانات، فرصتی برای استفاده بهینه از طبیعت، برای خانواده‌ها بصورت عملی آموخته‌شود، فرصت‌ها و امکانات متنوع دیگری که طبیعت برای بهره‏مندی کودکان و خانواده‌ها ایجاد می‌کند معرفی شوند و با این روند میزان رضایت عمومی مردم از فضاهای سبز شهر نیز افزایش یابد. در سالهای اخیر بازیافت مواد یکی از ضروریات جوامع، با هدف حفظ محیط‌زیست و سالم‌سازی شهری محسوب می‌‌شود. با طراحی فعالیت‌های هنری ویژه و استفاده از مواد دورریختنی ساده به کودکان و خانواده‌های آنها می‌توان فرصت‌های ناشی از بازیافت مواد را آموزش داد و موجب کاهش هزینه مصرفی شد. پروژه دیاری‌نو اقدام به طراحی جشنواره «استقبال کودکان از بهار» کرده است. این رویداد این قابلیت را دارد تا با ایجاد فضایی برای انجام کارهای هنری کودکان، موجب تولید آثار هنری کودکان شود.رویداد استقبال از بهار هدفهایی چون آموزش استفاده از امکانات ساده و حتی اهمیت بازیافت مواد دور ریختنی،افزایش توانمندی خانواده‌ها در پیوند کودکان با طبیعت و درک اهمیت طبیعت برای کودکان،ایجاد زمینه حضور هنرکودک در جامعه و شهر به عنوان تولید کننده و مشارکت خانواده‌ها و کودکان در زیباسازی فضای شهری دارد.هم چنین نمایش توجه و اهمیت مسئولان شهر به کودکان با هدف ایجاد مشارکت شهروندی، افزایش احساس تعلق کودکان و خانواده‌ها به شهر، مشارکت کودکان در زیباسازی شهر و ایجاد نشاط و تحرک در خانواده‌های شهر هدفهای دیگری است که رویداد استقبال از بهار پی‌گیری می‌کند.