ساخت کتیبه‌های سفالی توسط کودکان

در شهر دوستدار کودک، کودکان دیده می‌شوند، آنها می‌توانند اظهارنظر کنند، خودشان و خواسته‌هایشان را ابراز کنند و تاثیرگذار باشند. کودکان این شهر، نسبت به شهرشان حس تعلق دارند و هر کاری لازم است می‌کنند تا شهری داشته‌باشند که خودشان دوست دارند و در ساخت و زیباسازی شهر و فضای آن نقش دارند. برای اینکه این اتفاق بیفتد فرصت مغتنمی  می‌خواستیم تا کودکان، توانایی، خلاقیت و هنر خود را در فضای شهری به  نمایش بگذارند. یکی از اقداماتی که می‌شد با آن این فرصت را ایجاد کرد ساخت نماد شهری و زیباسازی فضای شهری توسط کودکان بود.

المان یا نماد شهری دارای یک ترکیب هندسی، متعادل و زیباست به گونه‌ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را جذب و ذهنشان را درگیر خود می‌کند. نماد شهری می‌تواند برگرفته از اتفاق یا تاریخچه‌ای خاص بوده و به خصوصیتی منحصر به‌فرد در آن محل اشاره کند. چه بسا خود همین نماد پس از مدتی به یک اثر تاریخی و ماندگار تبدیل شود و آوازه آن در شهرهای دیگر بپیچد.