رویداد رنگ شهر

رویداد رنگ شهر یکی از رویدادهایی است که در دیاری‌نو برگزار می‌شود.در رنگ شهر،کودکان به شکلی ملموس با شهر ارتباط برقرار می‌کنند.در خیابانهایی که هر روز از آن رد می‌شوند فرصت نقاشی و رنگ کردن پیدا می‌کنند،فرصت اینکه کف خیابانی که هر روز شاهد سرعت وسایل نقلیه است بنشینند و از آن ترسی به دل راه ندهند.در رویداد رنگ شهر،مسئولان شهری از پلیس و شهرداری گرفته تا آموزش و پرورش در کنار بچه‌ها قد خم می‌کنند،کنارشان می‌نشینند و نقاشی می‌کنند.این رویداد با هدف ایجاد بستر مشارکت کودکان در زیباسازی شهری،ایجاد احساس توانمندی، تاثیرگذاری و در نتیجه حس تعلق به شهر برای کودکان،ایجاد فضای نشاط‌آور و برانگیزاننده کودکی در شهر،دیده شدن کودکان و توانمندیهای آنها و توجه به موضوعات هویتی شهر برگزار می‌شود.