تقدیر از فعالان حوزه کودک

تقدیر از فعالان برتر حوزه کودک در راستای توسعه مهارت‌های مورد نیاز نیروی انسانی خدمت رسان به کودکان، ایجاد شبکه‌ شغلی از افراد حرفه‌ای فعال در نظام رشد کودکان و ارتقاء جایگاه اجتماعی مشاغل مرتبط با این نظام انجام می‌شود.

داشتن نیروی انسانی فعال و کاربلد مهم‌ترین وجه تشابه و کلید اجرای پروژه‌های اجتماعی، مانند پروژه «شهری برای کودکان» است. ضروری‌است در کنار آموزش و حمایت از افراد فعال در حوزه کودک، شان و جایگاه اجتماعی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد تا از یک‌سو این نیروهای فعال به جامعه معرفی شوند و از سوی دیگر با حفظ و ارتقای شأن و جایگاه اجتماعی آنان، انگیزه مضاعفی جهت خدمت به حوزه کودک پیدا کنند.تقدیر از فعالان حوزه کودک، طی مراسمی با حضور مسئولان شهر انجام می‌شود.