گزارش رویدادهای شهری

از سال 93 تا 96 در مجموع 15 جشنواره و رخداد شهری باکیفیت توسط پروژه «دیاری‌نو» طراحی و با مشارکت سایر ارگان‌ها برگزار شده است که 8 مورد از آنها، رویداد شهری است. با برگزاری این رویدادها خانواده‌های زیادی نسبت به کودکشان و محیطی که برای او ایجاد می‌کنند، حساس و آگاه شده و حتی در دوره‌های آموزشی والدین شرکت کرده‌اند و به پشتوانه همین آموزش‌ها و تجربیات، محیطی با کیفیت برای کودکانشان در خانه و خارج از خانه ایجاد کرده و تعاملات باکیفیتی را با او رقم زده‌اند. همچنین تسهیلگران محلی با تجربه انواع جشنواره‌ها، توانمندی‌های قابل قبولی در طراحی و اجرای جشنواره‌های جدید پیدا کرده‌اند. سازمان‌ها و ارگان‌های شهری نیز به کیفیت کار این تسهیلگران اعتماد کرده و آماده مشارکت و همکاری برای برگزاری رویدادهای جدید در حوزه کودک هستند.