رشد کودکان‌مان، فرصتی برای
سرزندگی کودک درون‌مان است.

کارگاه کتابخوانی مشارکتی

برنامه کتاب‌خوانی مشارکتی برای والدین طراحی شده است.مسیری که این برنامه طی می‌کند، مستقل از سن کودک است و والدین کودکان را از اوان کودکی تا دبستان، می‌تواند پوشش دهد.

در این کارگاه، والدین و مربیان کودک با شیوه‌های تازه‌ای از کتابخوانی برای کودک آشنا می‌شوند، این روش‌ها به آنها این امکان را می‌دهد تا از کتاب‌خوانی با فرزندانشان به عنوان فرصتی برای لذت مشترک و همراهی با هم بهره ببرند.

خواندن کتاب‌ها و داستان‌های مختلف موجب شکل‌گیری ارزش‌های گوناگون در ذهن كودك می‌شود، حساسیت او را رشد می‌دهد و احترام به دیگران در او شكل می‌گیرد. رضایتی كه كودك از مطالعه به دست می‌آورد او را متکی ‌به ‌خود بار خواهد آورد. سؤالاتی كه بر اثر مطالعه برای كودك مطرح می‌شود و مقایسه‌هایی كه او بین مسائل مختلف می‌کند، در مجموع موجب می‌شود كه او فردی خلاق بار بیاید. با بهره‌گیری از تخیل كه ضرورت اساسی خلاقیت است دنیایی بزرگ و پهناور در مقابل چشمان كودك گشوده می‌شود و او قادر است آزادانه خیال‌پردازی كند. كودك در این شرایط هرگز خود را محدود و محبوس در حصار واقعیت‌ها و امور مشهود نمی‌بیند.

هدف از برنامه کتاب‌خوانی مشارکتی،آموزش دادن تکنیکهای ابتدایی کتابخوانی مشارکتی والد -کودک به صورت کارگاهی، شامل تکنیکهای ابتدایی مرور کتاب، ابراز و بیان حین خواندن، نشان دادن و نام نهادن عکس‌ها، مرور و بازخواندن کتاب، توجه به پیش‌بینی‌های کودک و از همه مهم‌تر اتصال کتاب به زندگی واقعی است که با هدف استفاده از فرصت‌های عادی زندگی از جمله کتاب‌خوانی برای غنای ارتباطات، رشد و یادگیری و همچنین ارتقاء زبان‌آموزی و سواد‌آموزی کودک به همراه والدین طراحی شده است.