پدر و مادر توانمند، کودک‌شان را توانمند می‌کنند.

دوره ارتباط همدلانه

یکی از دوره‌هایی که در طول پروژه دیاری‎‌نو برای والدین برگزار می‌شود،دوره ارتباط همدلانه است.این دوره دسترسی موثری فراهم می کند تا به جای ایجاد ترس، احساس گناه و سرزنش خود یا دیگران  با پذیرفتن مسئولیت فردی، بستری از ارتباط همدلانه را در لحظه خلق کرده و در غنای زندگی خود و دیگران سهیم شویم. این روش حتی وقتی طرف مقابل آن را نمی‌داند نیز موثر است.کسب مهارتهای ارتباط بدون خشونت در کارگاه «زبان زندگی» به ما کمک می‌کند تا ارتباطهای شخصی رضایت‌بخش‌تری خلق کنیم،نیازهای اساسی فرد،‌ خانواده، ‌مدرسه و ‌جامعه را با روشهای زندگی غنی‌ساز تحقق ببخشیم.،تجربه‌های روابط دردناک یا ناموفق قبلی را بهبود ببخشیم.

 

ارتباط همدلانه مبتنی بر گونه‌ای زبان و مهارتهای ارتباطی است که توانايی‌های ما را برای اینکه حتی در شرايط دشوار انسان بمانيم بالا می‌برد این.ارتباط به ما کمک می‌کند شيوه بيان خود و گوش دادن به ديگران را بار دیگر چهارچوب بندی کنیم، به جای واکنش‌های عادتی و خودکار، واژگان ما به پاسخ آگاهانه‌ای که مبتنی بر آنچه درک، احساس و درخواست می‌کنيم تبديل شود. ما راهنمايی می‌شويم تا خود را به وضوح و صداقت ابراز کنيم و همزمان با احترام و همدلی، توجه خود را به ديگران نيز بدهیم. در هر تعاملی ما در موقعيتی قرار می‌گيريم که صدای نيازهای ژرفتر خود و ديگران را بشنويم. ارتباط همدلانه به ما می‌آموزد که با دقت مشاهده کنيم و قادر باشيم بر رفتارها و شرايطی انگشت بگذاريم که ما را متأثر می‌سازد. ما ياد می‌گيريم تا چيز ملموسی را که در يک وضعيت خاص می‌خواهيم، شناسايی و به وضوح بيان کنيم.